Kvällsföreläsning om solceller

Arrangör Energi- och klimatrådgivningen, Skellefteå kommun
Plats Campus, Arenan | 27 maj kl 18:00-20.30 (inkl fika), Skellefteå
Kvällsföreläsning om solceller
 

Mängden solenergi som når jordens yta varje timme är lika stor som världens totala energianvändning under ett helt år!


Med en solcellsanläggning har du möjlighet att omvandla solenergi till el. Tycker du att det låter intressant? 


Välkommen till denna kvällsföreläsning om solceller, med fokus på mindre anläggningar, för t ex villa eller fritidshus.


Föreläsare är Hans Andrén, solenergiexpert. Lars har mångårig erfarenhet av föreläsning inom solenergi och han förmedlar kunskap på ett strålande sätt, med både humor och energi.


Allergi?

Maila energiochklimatradgivningen@skelleftea.se