För mycket vatten? För lite vatten? Seminarium om avvattning och bevattning

Arrangör Agro Sörmland
Plats Bruksrestaurangen Hälleforsnäs, Flen
Seminarium 15 maj, lant- och skogsbrukare
350 kr + Moms
Seminarium 15 maj, övriga deltagare
500 kr + Moms

Välkommen

till seminarium kring avvattning och bevattning

Vi startar med BUFFÉLUNCH från kl. 11.45 i den nyöppnade restaurangen på Bruksområdet i Hälleforsnäs

Moderator: Per Rudengren, Stenhammars Godsförvaltning
Programpunkter: 

Hur klarar vi markavvattningen framöver?
Elisabeth Bölenius, utredare, Miljöanalysenheten, Jordbruksverket

Vattenhushållning i odlingslandskapet - en förutsättning för odling   
Ingrid Wesström, forskare, SLU

Vad gör Länsstyrelsen i frågor kring vatten/vattenbrist
Karin Södergren, handläggare inom vattenverksamhet, Länsstyrelsen

Rådgivning, behov, praktiska exempel och erfarenheter              Tobias Neselius, markavvattningsrådgivare, Hushållningssällskapet

Entreprenadföretag        Lars-Håkan Carlsson, Fibyholms Gård AB

Paneldiskussion


OBSI samband med att du anmäler dig till eventet så ingår du i vårt adressregister. Om du önskar att inte finnas med där så vänligen meddela det.