Regionövergripande nätverksträff

Tid 2019-05-28 13:0016:00
Plats Sunderby sjukhus, konferenscenter, lokal 2:3, Luleå
Konferens 2:3 Sunderbyn
 
Kiruna, Gruvan
 
Gällivare, studio 1
 
Kalix, Svalan
 
Piteå, Syrenen
 
Egen uppkoppling
 

Regionövergripande nätverksträff
- fördjupa dina kunskaper i händelseanalysarbetet


Inbjudan riktar sig till chefer, ledare och personal som arbetar med händelseanalyser inom tand-, hälso- och sjukvård.


Temat för dagen är att fördjupa kunskaper och utbyta erfarenheter i händelseanalysarbetet. Vi kommer också att ge en kort inblick i NITHA samt diskutera analysmetoden, kvalitetsgranskning och slutrapport.


Möjlighet till videouppkoppling finns på följande orter: Kiruna, Gällivare, Kalix och Piteå. Ange i anmälan var du vill delta.


Numret som rings in för egen uppkoppling är: 12581732