Hur ska vi arbeta för att stärka företagare i Töre?

Arrangör Företagarna Töre
Tid 2019-05-05 16:3020:30
Standardbiljett
 

Kalix kommun driver sedan hösten 2019 ett projekt för att stärka företagarna i Kalixbygden. En del av projektet heter ”Företag och kommun tillsammans för Kalix bästa” http://tillsammanskalix.se. Denna del fokuserar främst på kompetensförsörjning och platsvarumärke men det finns även utrymme att lyfta andra viktiga frågor som nya industriområden, besöksnäringens utveckling, samverkan mm.

I denna del av projektet kommer två workshops att genomföras i Töre med syfte att stärka företagarna i Törebygden. En första workshop är satt söndag 5/5 (tidigare angivet datum är ändrat). Under workshopen kommer vi att jobba igenom viktiga punkter utifrån tidigare arbete som Företagarna Töre gjort, intervjuer som gjorts med företag och privatpersoner inom projektet samt medborgarsamtalen i höstas.
Hur kan vi bli bättre på att marknadsföra oss tillsammans, hur kan vi skapa resurser för olika samarbeten? Vilka former av samarbeten kan vi hitta utifrån behov? Hur förändrar vi attityder och bilden av Töre bland oss själva och hos andra människor? Det och många andra frågor.

Den andra workshopen kommer att hållas söndag 2/6, innehållet bestäms av vad vi kommer fram till på första workshopen.

När: Söndag 5 maj kl 

Tid: 16:30-20:30
Plats: ABF Töre 
Förtäring: Mingel middag 
Värd: Företagarna Töre
Inbjudna: Alla intresserade av företagande i Törebygden

Workshopen kommer att ledas av:
Keith Sivenbring, konsult i kommunikation, ledarskap och affärsutveckling
Annie Arnqvist, arkitekt och samhällsplanerare med erfarenhet av att arbeta med utvecklingsfrågor i de flesta av länets kommuner
Einar Knudsen, entreprenör inom besöksnäringen med lång erfarenhet av affärsutveckling