Kort och konkret om Artificiell Intelligens här och nu

Arrangör Arrangemanget är ett samarrangemang
Tid 2019-05-07 07:1509:00
Plats Björken, MB huset, Lycksele
Standardbiljett