Lean företagsanpassad utveckling

Arrangör TÖS
Tid 2019-08-29 08:0012:00
Plats Företagsförlagd
Lean företagsanpassad utveckling
 

Vill du fortsätta att arbeta med Lean i ditt företag under hösten 2019?

 

Vi har tagit fram en utvecklingsplan för dig och ditt företag.

Utbildningen varvas med att vi träffas i grupper och går igenom de olika teman med att ni får konsultstöd ute hos er på företaget för att underlätta implementation av de delar som är aktuella för just ert företag.

Utbildningen kommer att vara förlagd ute bland de deltagande företagen om detta är möjligt.

 

Utbildningens innehåll:

 

Start            

Torsdag 29 augusti kl 9-12

 

        Grundläggande genomgång av vad lean är och hur lean skiljer sig från ett traditionellt arbetssätt. Lite historik om hur leanfilosofin utvecklades på Toyota i efterkrigstidens Japan och vilka likheter och olikheter det finns med Fords utveckling i västvärlden (Massproduktion). En inblick i leanprinciper som enstycksflöde, eliminering av slöserier etc.

 

Lean ledarskap/Värderingar

Torsdag 19 september kl 9-12

 

        Här tar vi upp vikten av att företaget har solida värderingar man kan luta sig mot när man ska ta svåra beslut eller om man är tveksam i hur man ska agera i vissa lägen. Ledarskapet är en nyckelfaktor för att få lean att fungera och det gäller att förstå skillnaden mellan ett traditionellt ledarskap och ett ledarskap med lean vilket tas upp i detta avsnitt.

 

Standardiserat arbetssätt/5S/Visualisering

Torsdag 10 oktober kl 9-12

 

        En genomgång av tre av de viktigaste och mest förekommande verktygen från leans verktygslåda. Standardiserat arbete är grunden för all förbättring inom företaget. Utan en grundläggande standard blir det svårt att få fart på det systematiska förbättringsarbetet. 5S är verktyget för att skapa och upprätthålla en säker arbetsmiljö med kontinuerlig ordning & reda. För att sprida viktig information om både risker och status på verksamheten kan visualisering användas för att underlätta kommunikationen.


 

 

 

 

 

Det värdefulla engagemanget

Torsdag 7 november kl 9-12

 

        Det finns en imponerande kompetens i de flesta företag. Men ofta är bara en liten del av denna resurs utnyttjad. Varför är det så? Varför finns detta slöseri? I denna utbildningsomgång kommer vi att gå djupare i vad det är som gör att medarbetare engagerar sig i verksamheten. Vad menar vi med engagemang? Vad är det som krävs för att skapa ett engagemang?

         

        Handlar om samspelet mellan medarbetare och vad det är som gör att vissa grupper fungerar bra och andra inte. I en bra arbetsmiljö kan man få fram den outnyttjad kreativitet hos medarbetaren vilket refereras till som ”Det 8:e slöseriet”.

 

Förbättringsarbete/Daglig styrning

Torsdag 26 november kl 9-12

 

·       Det systematiska förbättringsarbetet är en förutsättning för att ett företag skall utvecklas kontinuerligt med hjälp av alla medarbetare. Det skapar engagemang på arbetsplatsen och utbildningen tar upp dess viktiga komponenter. Daglig styrning är ett verktyg som också används för att medvetandegöra medarbetare om hur arbetet förhåller sig till målen man har satt upp för verksamheten. En kontinuerlig medvetenhet skapar även här ett stort engagemang.

 

Avslut/Reflektion

Torsdag 12 december kl 9-12

 

·       Avslutningsvis får ni deltagare reflektera över vad ni har lärt er och sätta det i perspektiv till vad ni vill åstadkomma i er egen verksamhet. Vissa har redan startat sin leanresa och kan dela med sig av sina erfarenheter samtidigt som de reflekterar över gjorda misstag och framgångar!

 

 

Redan nu så går det bra att anmäla er via länken nedan, anmälningen avser alla tillfällena.


 

 

ANMÄLAN via länken nedan

 

 

Leanutveckling

företagsförlagd

 

Datum               dag 1                 torsdag 29 augusti  2019

dag 2                 torsdag 19 september 2019

dag 3                 torsdag 10 oktober 2019

dag 4                 torsdag 7 november 2019

dag 5                 torsdag 26 november 2019

dag 6                 torsdag 12 december 2019

 

Tid                      kl. 8-12              samtliga tillfällen

Plats                   företagsförlagd

 

Anmäl er snarast på länken nedan

https://simplesignup.se/event/150456

 

 

Ta gärna kontakt med mig om det är något ni undrar över!

//Maria

 

Maria Hammenberg

Projektledare/Affärsutvecklare

Tillväxtspåret

Tillväxt i Östra Skåne

 

Telefon: 070-611 07 32

maria.hammenberg@ystad.se