Finansiering och affärsmodeller för hållbar mobilitet

Arrangör Viable Cities
Tid 2019-05-08 10:0016:00
Plats Open Lab Konferenscenter, Valhallavägen 79, Stockholm
Workshop Fin Aff Mob
 

Finansiering och affärsmodeller för hållbar mobilitet

Framtidens mobilitetslösningar för gods och människor kommer i hög grad att vara system av system, där fordon samt digital och fysisk infrastruktur samspelar på nya sätt. Det innebär komplexa ekosystem för värdeskapande som utmanar våra finansieringsformer och affärsmodeller.

Denna inbjudan är personlig, men du kan erbjuda din plats till en kollega. Välkommen till en workshop där vi tillsammans, tvärs över sektorer och discipliner utforskar hur framtidens finansierings- och affärsmodeller kan formas för att skapa hållbara mobilitetslösningar. Under processledning av Anders Wikström, RISE, är alla deltagare tillsammans medskapare av resultatet.

Vi utforskar frågor som:
• Vilka behov behöver vi utgå från?
• Vilka trender kan vi urskilja på 10 års sikt?
• Hur ser affären/nyttan för smart urban mobilitet både för gods och människor?
• Vilka intressenter behöver samarbeta för att skapa morgondagens lösningar?
• Hur skapar vi finansiering och affärsmodeller som ger ett gott liv för alla inom
• planetens gränser?

Workshopen riktar sig främst till Viable Cities medlemmar och experter inom området. Den arrangeras i samarbete mellan Viable Cities, FFI SoSSUM, HHS Misum och Stockholm Sustainable Finance Centre. Workshopen kommer att mynna ut i ett whitepaper.