EdTest erfarenhetsdelning

Arrangör NetPort Science Park
Tid 2019-04-25 14:0017:00
Plats NetPort Science Park, Karlshamn
EdTest erfarenhetsdelning
 

EdTest är en unik samverkansform för gemensam utveckling av edtech-lösningar genom användartester i skolor i sydöstra Sverige. 25 April för att träffa medverkande pedagoger, rektorer och edtech företag som delar sina erfarenheter från årets tester tillsammans med elever.
Lär dig mer om:
  • hur man genom att testa nya lösningar tillsammans med sina elever kan bidra till att utveckla undervisning och egen kompetens
  • vad medverkande lärare och elever tycker om lösningarna som testats
  • hur edtest fungerar och hur du kan medverka