Framtidens innovationer - Impact innovation

Arrangör Jämställd Utveckling Skåne/Winnet Skåne & Ideon Innovation
Tid 2019-05-27 10:3012:00
Plats Ideon Science Park, Scheelevägen 15, 223 63 Lund, Lund
Framtidens innovationer - Impact innovation
 

Framtidens innovationer - Impact innovation

Genom rundabordssamtal diskuterar vi tillsammans hur vi som entreprenörer och bolagsägare kan och vill bidra till samhällsförändring och ta ett socialt ansvar. Vi diskuterar värdebaserat ledarskap, olika sätt att bygga bolag, och hur vi förhåller oss till FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030. Vi lär av varandra. Kom och bidra med dina tankar, dela med dig av din kunskap och få inspiration och kunskap från andra. 

Förmiddagen avslutas med gemensam lunch för den som vill, där det finns tid för mingel, nätverkande och inspiration för 
fortsatt samverkan och action framåt.

I den internationella innovationsstrategin Vägen mot Europas mest innovativa region kan vi läsa att det behövs ett ökat fokus på hur innovation och entreprenörskap kan bidra till att lösa och hantera samhällsutmaningar. Med aktiviteten Framtidens innovationer - Impact innovation, vill vi stärka förmågan att identifiera, attrahera och stötta entreprenörer och innovatörer med social/ samhällsnytta i fokus hos Sveriges innovationsfrämjare. Aktiviteten ger oss en ökad förståelse, medvetenhet och kunskap om värdebaserad affärsmässighet och impact hos Skånes innovationsfrämjare.

Jämställd Utveckling Skåne/Winnet Skåne arbetar i samverkan med andra aktörer för att öka engagemanget, kunskapen och handlingskraften för jämställdhet regional utveckling och tillväxt.

Tillsammans bidrar vi till förändring!