SSI Dialog och nätverksmöte - tema: digitalisering

Arrangör Support Services Institute - SSI
Tid 2019-05-08 10:3015:45
Plats Vi träffas hos GDM, Södra Järnvägsgatan 37, Sundsvall
Standardbiljett
 

Vilka utmaningar ställer digitaliseringen?

Välkommen till Dialog-möte och nätverksträff med SSI Region Dalarna/Norr!

Onsdagen den 8 maj 2019 kl, samling kl 10.30, start kl 11.00. Vi avslutar omkring kl 15.30. Det finns även utrymme för lunch och kaffe.

Introduktion till mötets tema: 

Samhället drivs idag av ett några megatrender, där digitaliseringen anses vara den som kommer ha störst påverkan på offentlig sektor, organisationer och företag.

Tjänster och affärsmodeller kommer förändras, vår kommunikation kommer förändras, vårt sätt att arbeta och vår vardag kommer påverkas. 

Inom supportverksamheter finns stora möjligheter att dra nytta av digitaliseringen. En nordisk enkät förra året visade att det är IT- och kundsupport som kommer påverkas mest av alla ”branscher”.

Lösningar gällande självservice inom support inkluderar t ex ett ERM-system (Elektroniskt uppgiftshanteringssystem), chattfunktioner och kunskaps/informationsdatabaser. 

Forskning visar att skillnaden i kostnad mellan självservice och traditionell support är 1/100 - alltså om kostnaden i självservice är 1 kr, är den i vanlig support 100 kr. Ökad tillgänglighet och ökad kundnöjdhet är också positiva effekter av självservice.

Dialogmötet inleds av Annika Bränström (Senior Adviser) från Digitaliseringsmyndigheten (DIGG) och Linda Leiderud (Senior Project Manager för sjukvårdens digitaliseringsprojekt) från Region Västernorrland.

Vi kommer även ge exempel på digitalisering inom supportverksamheter och kundtjänstenheter.

Vi avslutar med en längre diskussion och erfarenhetsutbyte, så ta med dig dina bästa exempel på genomförda digitaliseringar och planerade insatser.

Vi träffas hos GDM, Sundsvall - läs gärna mer på www.gdm.se

Besöksadress: Södra Järnvägsgatan 37, Sundsvall

Gångavstånd från tåget - promenera västerut efter södra sidan av järnvägen

Parkeringar finns på intilliggande gator

Medlemmar deltar gratis! För dig som vill "prova-på" tar vi ut en avgift på 300 kr. Alla deltagare betalar sin egen lunch - omkring 100 kr.