Utbildning Utmanande samtal - Soc.chefsgrupp

Arrangör Haparanda kommun
Tid 2019-05-21 09:0016:30
Plats Svefi, Haparanda
Utbildning Utmanande samtal
 

Utbildning i utmanande samtal

Utveckla din förmåga att hantera svåra samtal så att båda parter bevarar sin självkänsla. Utbildningen har fokus på att praktiskt och konkret arbeta med utmanande samtal. Vad menar vi med utmanande samtal? För vem är det utmanande? På vilket sätt påverkar jag själv samtalets utgång? Utmanande samtal handlar om att möta människor i kris, konflikter, om uppsägning, mobbning, missbruk, stress eller tillrättavisningar. Lär dig bemöta konfliktsituationer och hotfulla lägen på ett tryggt och säkert sätt. Utgången av en konflikt, stor eller liten, avgörs ofta utifrån hur trygg du själv är i att handskas med svåra situationer.

Målgrupp

Socialförvaltningens chefsgrupp

Innehåll

- Självkännedom och medvetenhet om egna resurser

- Att skapa förutsättningar för ett möte med en annan människa

- Olika kommunikationsmodeller presenteras

- Utmanande samtal - exempel på typfall av "svåra" samtalssituationer samt övningar kopplats till dessa scenarior/situationer

- Verktyg och metodik att möta olika personligheter/personer (teori+övning)

- Att möta människor i obalans

- Att bli känslomässigt provocerad: Lära känna egna reaktionsmönster och konfliktbeteenden

- Konflikthantering: Konfliktens innebörd. Konflliktkällor. Kartläggning av konfliktsituationen.

- Strategier för problemlösning

- Problemlösande samtal - 8 steg

Arbetssätt

- Korta teorigenomgångar

- Övningar och rollspel

- Praktiska idéer och teori

- Erfarenhetsutbyte

Kursledare

Göran Hedström - Organisationskonsult, Kompetensbolaget AB