Heldagsseminarium - Belarus: Nuläge och framåtblick

Arrangör Östgruppen
Tid 2019-04-03 09:0016:00
Plats Kungliga Myntkabinettet
Heldagsseminarium - Belarus:
 

08.30-09.00 Registrering

09.00-10.30 (I) Vart är Belarus på väg? Och hur kan EU påverka riktningen?

Under de närmaste två åren kommer såväl parlaments- som presidentval att hållas i Belarus. Vad kommer det att innebära för människorättssituationen i landet? Och hur ser den egentligen ut idag? Den framstående belarusiske människorättsförsvararen Valjantsin Stefanovitj ger oss en uppdatering.

Vi riktar också blicken till relationen mellan EU och Belarus, där det råder töväder sedan några år. Landet är fortfarande en diktatur, men sanktionerna mot dess regim är i stort sett avskaffade. Europeiska krav på demokrati klingar alltmer ihåligt. Är det dags att återgå till den tidigare sanktionspolitiken? Eller kan en ny så kallad Magnitskijlag vara ett bättre alternativ? Tobias Ljungvall presenterar en ny skrift om några av de alternativ som finns till hands om EU vill bidra till en konkret förändring.

Medverkande:
Valjantsin Stefanovitj, vice ordförande i Belarus främsta människorättsorganisation Vjasna
Tobias Ljungvall, Östgruppen, aktuell med den nya skriften Fryst läge – nya sanktioner mot Minsk?

10.30-10.45 Paus

10.45-12.00 (II) Oron för nya miljökatastrofer – befogad eller inte?

När en ny pappersmassefabrik i Svetlahorsk öppnade fick lokalbefolkningen allvarliga hälsoproblem. Myndigheterna vägrar dock medge att fabrikens utsläpp är farliga. Människor som engagerar sig i frågan stoppas från att demonstrera och döms till böter.

Liknande situationer finns i andra belarusiska städer. Samtidigt pågår bygget av en kärnkraftsanläggning i Belarus, vilket väckt stora protester och farhågor, inte minst mot bakgrund av Tjernobylkatastrofen 1986. Även i detta fall avvisar regimen oron och kritiken, men vågar man lita på dess ord?

Med hjälp av belarusiska miljöaktivister lär vi oss mer om det aktuella läget på miljöfronten i Belarus och diskuterar hur vi i Sverige bör förhålla oss till utvecklingen på området.

Medverkande:
Alena Masljukova, människorättsförsvarare och en av initiativtagarna till den rörelse som engagerat sig mot de hälsovådliga utsläppen i Svetlahorsk
Iryna Suchij, ordförande i miljöorganisationen Ekodom

12.00-13.15 Lunchpaus

13.15-14.30 (III) Tvångsarbete, parasitskatt och politiskt motiverade avskedanden

Under många år har den belarusiska arbetsmarknaden varit föremål för ett vardagsförtryck som inte skapat några större rubriker. Arbetstagare har fått sparken för att de engagerat sig politiskt. Tvångsarbete av olika slag har varit ett återkommande fenomen. Oberoende fackföreningar har motarbetats och trakasserats.

När regimen härom året initierade en särskild skatt för dem som inte arbetade ledde det dock till landsomfattande protester som också fick internationell uppmärksamhet. Den så kallade parasitskatten bryter enligt lokala människorättsförsvarare mot grundlagen och även mot ILO-konventioner som Belarus åtagit sig att följa.

Den oberoende fackföreningen REP som var drivande bakom protesterna straffades med ny förföljelse. Två av dess ledare dömdes hösten 2018 till husarrest i en uppenbart politiskt motiverad rättegång.

Våra belarusiska gäster berättar mer om vardagsförtrycket, tvångsarbetet och repressionen som drabbar dem som verkar för arbetstagares rättigheter i Belarus.

Medverkande:
Zinaida Michnjuk, ledare för den oberoende fackföreningen REP
Valjantsin Stefanovitj, vice ordförande i Belarus främsta människorättsorganisation, Vjasna, och bland annat specialiserad på frågor kring tvångsarbete.

14.30-14.45 Paus

14.45-16.00 (IV) Kulturens demokratifrämjande roll i Belarus

Ett område som ibland glöms bort när man talar om demokratifrämjande verksamhet i auktoritärt styrda stater är den oberoende kulturen, och dess potential att bidra till förändring.

Hur kan den oberoende kulturen utnyttjas till stöd för demokrati? Ska den utnyttjas överhuvudtaget eller bara ges frihet att verka, så att den genom sin inneboende kraft kan bidra till kritiskt tänkande och en positiv samhällsutveckling. Och vilken roll kan kulturutbyte mellan Sverige och Belarus spela i sammanhanget?

Vi avslutar dagen med ett spännande samtal om kulturens funktion och förutsättningar i Belarus, med särskilt fokus på litteratur och förbindelser mellan Sverige och Belarus.

Medverkande:
Nadja Kandrusevitj, översättare och barnboksförläggare, mottagare av Svenska Barnboksakademins Eldsjälspris 2018.
Andrej Chadanovitj, poet, trubadur och översättare, tidigare ordförande för belarusiska PEN
Maria Söderberg, skribent och fotograf med mångårigt starkt engagemang för litteraturutbyte mellan Sverige och Belarus