Väsentliga hållbarhetsfrågor, hur arbeta vidare

Arrangör Tillväxt Syd
Tid 2019-05-07 09:0012:00
Plats Marint Centrum, Simrishamn
Väsentliga hållbarhetsfrågor, hur arbeta vidare
 

Målgrupp: Företag och företagare som vill arbeta med hållbarhet som en del av sin affär och affärsutveckling.


Workshop med max 5 företag.
Innehåll: För dig som vill arbeta vidare med målen:
Hur identifierar du hållbarhetsriskerna i din verksamhet och rustar dig inför framtiden? 

Vilka hållbarhetsfrågor är relevanta för dina intressenter för att de ska kunna fatta rätt beslut i er relation?
Hur kan hållbarhetsarbetet styras, följas upp och kommuniceras på ett effektivt sätt? 

Genom denna workshop får du en djupare inblick i dessa frågor och kunskap att ta hållbarhetsarbetet ett steg
längre i din organisation. Vi ägnar oss åt de frågor som engagerar just dig extra mycket. 

Workshopen leds av Anna Borg, PWC som arbetar med hållbarhetsrådgivning till bolag av olika storlek
och inom olika branscher.
Anna är också auktoriserad redovisningskonsult samt har lång erfarenhet som
utbildare inom olika områden.

Kostnadsfritt