Mättillfälle 1, 2019

Arrangör Stockholms Seglarförbund
Tid 2019-05-07 14:0020:00
Plats Säbyvikens marina (längst in i Resaröström), Stockholm
wilhelm@stsf.se
500 kr

Ett mättillfälle omfattar föjande:


  • Mäta alla i regelinputen ingående mått
  • Referera mot eventuella standardmått
  • Referera mot ORCi, IRC och SRS mätbrev
  • Verifiera båtutrustning
  • Väga båt
  • Räkna ut deplacement
  • Utfärda mätverifikat 
Mätning omfattar inte Segel