Jämna steg- en väg till läsning

Arrangör Svenska Dyslexiföreningen - Region Storstockholm i samarbete med ABF
Tid 2019-09-03 18:0019:30
Plats ABF Sveavägen 41, Stockholm, Stockholm
Jämna steg- en väg till läsning
 

Föreläsare: Elisabeth Marx verksam som speciallärare och föreläsare kommer med praktiska exempel, berätta om läsinlärning och träning för barn som befinner sig i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter/dyslexi eller behöver extra lästräning för att hålla jämna steg med eleverna inom åldersgruppen.

Föreläsningen tar bl.a. upp:
* tecken på läs- och skrivsvårigheter redan i förskoleklass
* träning direkt innan barnet hinner upptäcka att det är "något det inte förstår"
* Jämna steg, ett pedagogiskt lästräningsmaterial för barn 6 - 8 år