Grundutbildning i arbetsmiljö hösten 2019

Arrangör Bodens kommun
Tid 2019-11-05 12:302019-12-12 17:00
Plats Fullmäktigesalen, Boden
2018-11-08
 

Välkommen till Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning!

Gemensam bas för chefer och skyddsombud

Här får du som är chef eller skyddsombud lära dig mer om vad uppdraget som ansvarig för arbetsmiljöarbetet innebär och vilka resurser du kan använda. Utbildningen ger grunderna för ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete från teori till praktik.

EFTER UTBILDNINGEN HAR DU DE KUNSKAPER SOM BEHÖVS FÖR ATT:

·        ta ditt ansvar enligt arbetsmiljölagen

·        arbeta för en hälsofrämjande arbetsmiljö

·        integrera det systematiska arbetsmiljöarbetet i ditt dagliga arbete

·        förebygga och hantera risker på arbetsplatsen

·        förstå kopplingen mellan arbetsmiljö, verksamhetsutveckling och ekonomi

·        få chefer, skyddsombud och medarbetare att bli involverade och samverka i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

OM UTBILDNINGEN

Utbildningen är anpassad för kommun- och landstingssektorn. Den är handlingsinriktad och varvar teori med övningar och diskussioner som kan kopplas till din arbetsplats. Undervisningen genomförs i grupp och kräver inga speciella förkunskaper. Som deltagare förväntas du delta aktivt och vara intresserad av att utbyta erfarenheter med andra. Tillsammans kan vi bidra till att utbildning blir både engagerande och användbar. Innehållet är uppdelat i sex olika moduler och omfattar också en konkret uppgift som du ska genomföra på din arbetsplats.

Se en minut film för smakprov
https://www.youtube.com/watch?v=iCaX4HZRdqE


TID OCH PLATS

Utbildningstillfällen:                 Modul 1 tisdag 5/11

Modul 2 torsdag 14/11

Modul 3 tisdag 19/11

Modul 4 torsdag 28/11

Modul 5 torsdag 5/12

Modul 6 torsdag 12/12

Tid:                                                kl. 13.00 - 17.00                        

Plats:                                            Fullmäktigesalen

Hör av dig om du har frågor om utbildningen.

Varmt välkommen! 

Thomas Ström, 0921-62132 Central arbetsmiljösamordnare