Studiedag för historielärare

Arrangör Centrala ämnesgruppen i historia
Tid 2019-03-19 09:0015:00
Plats Malmö Borgarskolas aula kl 09.00 därefter andra platser enligt schema , Malmö

Eventet stängt för nya bokningar

Studiedag för historielärare vid Malmö stads gymnasieskolor


Föreläsare
Roger Johansson, Anders Reisnert, Göran Larsson

Start kl. 09.00 i aulan på Malmö Borgar.
Föreläsning av professor Roger Johansson, ansvarig för Institutet för studier i Malmös historia och professor i Lund och Malmö. Roger är en känd lokalhistoriker. Han har också varit gästprofessor i USA, samt medverkat i dokumentärer om Amaltheadådet, Ådalen med mera. Han är ofta anlitad som föredragshållare på olika universitet.
9 – 9.30 Hur kan man förstå Malmö?
9.30 -10 Att göra en stadsvandring?
10 – 10.30 Kaffe och smörgås
10.30 Stadsantikvarie em. Anders Reisnert tar med oss på en spännande tur i Malmös historia. Vi får bl.a. komma in i byggnader som normalt inte är öppna för allmänheten. Vi får många bra tips på hur man kan lägga upp rundturer med elever samt många bra anekdoter.
Vi träffas utanför Rosenvingehuset och besöker också S:t Petri kyrka
12.30 – 13.30 Lunch på egen hand.
13.30 – 14.30 Göran Larsson, tidigare museichef för Malmö Museer och stadsarkivarie, gör en rundvandring kring Stortorget och Lilla torg med deras berättelser från olika skeden i Malmös och Skånes historia.
Vi träffas vid Karl X Gustaf statyn på Stortorget.

För mer upplysningar kontakta Stefan Lindhe: stefan.lindhe@skola.malmo.se