Digital Humanities Stockholm 2019:2

Arrangör KTH och Kungliga biblioteket
Tid 2019-03-13 13:0016:00
Plats KTH openlab
Digital Humanities Stockholm 2019:2
 

Digital Humanities Stockholm 2019:2 
13 mars kl. 13-16, KTH

Välkommen till andra mötet i Digital Humanities Stockholm! Digital Humanities Stockholm 2019:2 blir 13/3 kl. 13-16. 

(Welcome to the second Digital Humanities Stockholm meeting at KTH on March 13, 1-4 pm. Registration required. In both Swedish and English, as appropriate). 

Efter det första mötet på KB 29/1 som handlade om "Structure, vulnerability and uncertainty in data" flyttar vi oss nu till KTH och en sammankomst som mer är tänkt att handla om möjligheterna att ta nästa steg för digital humaniora i Stockholmsregionen och Sverige. Och att få koll på en del av det som sker och är på gång. 

Alla välkomna!

Programmet består är två huvudsakliga delar:

1. Grunden är att vi ber olika aktörer (och även personer) att presentera utmaningar och planer framåt som en del av en öppen diskussion. Inte så mycket institutionella PowerPoints utan mer on nuläge, väg framåt, utmaningar och behov. Och om var och hur vi kan och bör samarbeta och vad som krävs för detta. Viktiga frågor, spännande utmaningar och verkliga problem. Input (idéer, ämnen, perspektiv) via registreringsformuläret välkomna. Vi kan komma att be en del anmälda vara med i programmet. 

2. Vi kommer också ha ett innehållsmässigt tema (ca en timme av programmet): interaktionsdesign, frontend och gränssnitt som en viktig, men ofta underskattad del av verksamhet inom digital humaniora (som tenderar att fokusera på backend, databaser, datahantering, access etc.). Inledningstalare för detta pass är Kristina Höök, professor i medieteknik och interaktionsdesign vid KTH. Vi kommer att lägga till fler personer etc. för detta pass (anmäl gärna intresse till patrik@patriksv.com) och det kommer även att finns gott om tid för öppen diskussion.
 
Program och mer information finns tillgänglig här

Dessutom kommer frågan om humanistisk infrastruktur tas upp med anledning av det arbete som skett och sker nationellt kring den frågan, bland annat en rapport som snart kommer att föreligga i slutlig version.

Övergripande: Viktigt för Digital Humanities Stockholm är mötet mellan kulturarvsinstitutioner och forskare (och även andra aktörer).

Det blir ett varierat program inriktat på dialog och på att få saker och ting att hända framåt.

Alla är välkomna! Registering krävs. Anmälan senast 11 mars. Lokal: Openlab på KTH.

Språk svenska och engelska.

KTH och Kungliga Biblioteket

genom Patrik Svensson och Lars Björk