Nysam Hudsjukvård vårmöte 2019

Arrangör Helseplan Nysam
Plats Helseplans lokaler, Stadsgården 10, Stockholm
Medlem i Nysam
 
Observatör
 

Nysams utvecklingsgrupp för Hud och STI-verksamhet

Välkommen att delta på höstmötet för Nysams utvecklingsgrupp!

Nästa möte genomförs den 19 mars i Helseplans lokaler på Stadsgården 10. Välkommen kl 09.30 med en drop-in fika, mötet startar kl 10.00 och vi avslutar senast kl 16.30.

Preliminär agenda

Följande huvudpunkter kommer att diskuteras:

§  På gång i Nysam och verksamheterna

§  Genomgång och analys av 2018 års data och preliminär rapport

§  Kvalitetsindikatorer

§  Task-Shifting

§  Fördjupning/teman till höstmötet

§  Nästa möte och övriga frågor


Praktisk information
I grundabonnemanget ingår en deltagare. Ytterligare deltagare från samma klinik/verksamhet betalar ett självkostnadspris på 1 095 kr exkl moms. Resor och boende bekostas av deltagarna själva.

Närmaste t-bana är Slussen, uppgång Södermalmstorg. Slussen genomgår en ombyggnation. Lättast är om du följer skyltningen mot Gondolen. Passera sedan med Gondolen på din högra sida och följ huset fram till Stadsgården 10. När du har kommit in genom entrén ska du gå till vänster fram till hiss A som tar dig upp till plan 10.
 
Väl mött den 19 mars!
Johan Arrelöv