Teamledare Region Norrbotten vt-19

Arrangör Region Norrbotten
Teamledare Region Norrbotten vt-19
 

Programmet Teamledare i Region Norrbotten skapar förutsättningar för dig som leder team utan ett personalansvar att utöva ett gott och hållbart ledarskap med fokus på resultat och i enlighet med regionens mål och värderingar. Programmet vänder sig till dig som ska arbeta med ledning och planering av ett teams arbete, antingen dagligen inom din egen verksamhet eller i ett tidsbegränsat uppdrag. Inga förkunskaper krävs.

Varje del i programmet är obligatorisk. Kostnader för programmet är beräknad till ca 9 000 kr/deltagare och belastar respektive verksamhet. Kostnaden kan variera beroende på antal deltagare. Respektive verksamhet bekostar även arbetstid, eventuella resor och boende. Varje deltagare ansvarar själv för att boka logi. Programmet startar kl. 08.30 dag 1 och avslutas vid seminarietillfällena efter en obligatorisk kvällsaktivitet inklusive middag ca kl. 21.00. Dag 2 börjar kl. 08.30 och avslutas kl. 16.00.


Innan anmälan är det viktigt att deltagaren och närmaste chef är överens om att prioritera den tid som behövs för att genomföra programmet. Anmälan är bindande och kostnader debiteras vid avbokning. Antalet deltagare är begränsat till 18 st.


Sista anmälningsdag
8 mars