Medlemsavgift familj LJS 2019

Klubb LJS
Plats Linköping jolleseglarklubb, Linköping
Familjemedlemskap
600 kr

Hej medlem i Linköpings Jolleseglarklubb!


Vi tycker det är väldigt roligt att ni valde att vara medlemmar i LJS tidigare!

Nu är det dags att förnya sitt medlemskap för 2019.

Priser för medlemskap 2019:
Enskilt medlemskap 300 kr
Familjemedlemskap 600 kr

Nedanstående uppgifter krävs för att vårt medlemsregister skall godkännas så att vi kan få de bidrag vi behöver för verksamheten

För mer information se www.ljs.nu