Medlemsavgift enskild LJS 2020

Klubb LJS
Plats Linköping jolleseglarklubb, Linköping
Enskilt medlemskap
400 kr

Hej medlem i Linköpings Jolleseglarklubb!


Vi tycker det är väldigt roligt att ni valde att vara medlemmar i LJS tidigare!

Nu är det dags att förnya sitt medlemskap för 2020.


Priser för medlemskap 2020:
Enskilt medlemskap 400 kr
Familjemedlemskap 800 kr

För mer information se www.ljs.nu