Medlemsavgift enskild LJS 2019

Klubb LJS
Plats Linköping jolleseglarklubb, Linköping
Enskilt medlemskap
300 kr

Hej medlem i Linköpings Jolleseglarklubb!


Vi tycker det är väldigt roligt att ni valde att vara medlemmar i LJS tidigare!

Nu är det dags att förnya sitt medlemskap för 2019.


Priser för medlemskap 2019:
Enskilt medlemskap 300 kr
Familjemedlemskap 600 kr

För mer information se www.ljs.nu