Medlemskap Ölklubben 2019

Arrangör Helsingborgs Bryggeri AB
Plats Oxhallen, Helsingborg, Helsingborg
Ölklubben 2019
150 kr

Medlemskap i Helsingborgs Bryggeris Ölklubb för 2019.
Medlemskapet gäller per kalenderår, dvs januari till december 2019.