Kompetensråd Halands län

Arrangör Fastighetsbranschens utbildningsnämnd och Fastighetsägarna
Tid 2019-05-06 13:0016:00
Plats Fastighetsägarna, Klammerdammsgatan 9, Halmstad
Kompetensråd Hallands län
 

Utförlig agenda mailas ut ca tre veckor innan mötet tillsammans med en outlookinbjudan.

Varmt välkommen!

Carina Lundström, Fastighetsbranschens utbildningsnämnd 
Per Arbin, Fastighetsägarna Halland