Datacenter Innovation Region på Grand

Arrangör Datacenter Innovation Region
Plats Blasierummet, Grand hotell, Stockholm
Innovation för datacenter
 

Datacenter Innovation Region projektet inbjuder till en dag om utveckling av datacenterbranschen i Sverige 29:e januari 2019  i samband med Västerbotten på Grand Hôtel i Stockholm.
 
Dagen innehåller dagsfärska inspel om hur datacenterbranschen utvecklas globalt och nationellt. Vi får information om det arbete kring forskning, utveckling och innovation som bedrivs vid Luleå tekniska universitet och RISE öppna forskningsdatacenter ICE. Företrädare för Infrastructure Masons berättar om den globala organisationens nordiska fokus på hållbarhetsfrågor. Det nybildade nationella branschrådet för datacenter presenterar sin
verksamhet och sina planer.
 
Tillsammans för vi en dialog om branschutveckling och hur idéer och innovationer för datacenterbranschen kan utvecklas för att stärka Sveriges konkurrenskraft.
 
Programmet, som främst till näringslivsutvecklare, etableringsaktörer,
innovationsfrämjare och inkubatorer, både nationellt och regionalt, framgår av den bifogade filen.