Ortopedikonferens: Hur optimerar vi höftfrakturprocessen för patientens bästa?

Arrangör Helseplan Nysam
Tid 2019-03-19 09:3016:00
Plats Ersta Konferens, Erstagatan 1 K , Stockholm
Standardbiljett
 

Hur optimerar vi höftfrakturprocessen för patientens bästa?

Hur optimerar vi höftfrakturprocessen så att patienten får bästa möjliga utfall? Frågan är aktuell då fler och fler äldre drabbas av höftfrakturer. Höftfrakturer är ett samhälleligt problem, vilket ökar vikten av att säkra att vårdprocesser och rehabilitering fungerar på bästa möjliga sätt.

Den 19 mars kommer Du att få chansen att diskutera detta tillsammans med inspirerande talare från hela landet. Dagen inleds med att Ami Hommel ger oss bakgrund kring hur man började jobba med fast-trackfokus på höftfrakturpatienter. Ami är leg. sjuksköterska, docent vid ortopedkliniken Skånes universitetssjukhus och Malmö universitet samt registerhållare för det nationella kvalitetsregistret Rikshöft. Catharina Lundgren som är utbildad sjuksköterska och arbetar som processledare, frakturkoordinator samt vårdutvecklare på ortopediska kliniken Hässleholm-Kristianstad kommer att prata om effekterna av att arbeta på ett strukturerat och processorienterat sätt med höftfrakturpatienter. Vidare kommer Peter Nordström, professor i geriatrik på Norrlands universitetssjukhus, att berätta om effekten av att jobba i multidisciplinära team efter höftfraktur. Berit Gesar, disputerad sjuksköterska, vårdutvecklare på ortopediska kliniken i Falun samt lektor på högskolan Dalarna, kommer att belysa patientens perspektiv utifrån resultat från sitt avhandlingsarbete rörande patientåterhämtning. Du kommer även få ta del av hur rehabiliteringen av höftfrakturpatienter optimeras samt hur patienters tro på den egna förmågan lyfts då leg. fysioterapeut samt fil. dr Lena Zidén från Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Mölndal delar med sig av sin kunskap. 


Våra talare kommer att informera och inspirera Dig inför eftermiddagens paneldebatt där föreläsarna diskuterar höftfrakturprocessen ur ett samlat perspektiv. Du som konferensdeltagare får medverka genom att ställa frågor och dela tankar.

Konferensen riktar sig till det professionella teamet kring patienten – exempelvis läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter, men även exempelvis verksamhetschefer, processansvariga och vårdutvecklare som vill förbättra höftfrakturflöden. Vi vill ge samtliga deltagare chansen att nätverka för att utbyta idéer och identifiera lösningar som underlättar arbetet i vardagen. Målet är att Du som deltagare känner att du vid dagens slut har verktyg för att förbättra processen för höftfrakturpatienter och erbjuda den bästa möjliga vården till dem som drabbas.

Helseplan Nysam hälsar Dig varmt välkommen den 19 mars till Stockholm!

Elina Sonnerstam och Noura Nilback

Program
09:30-09:45 Välkomna
09:45-10:15  Inledning: Hur började man arbeta med fast-
trackfokus?
Ami Hommel
10:15-10:45 Effekten av att arbeta strukturerat och
processorienterat med höftfrakturpatienter
Catharina Lundgren 
10:45-11:00 Paus
11:00-11:30 Effekten av multidisciplinära team efter höftfraktur 
Peter Nordström
11:30-12:00 Att våga tro på sin förmåga – rehabilitering efter höftfraktur
Lena Zidén 
12:00-13:00 Lunch
13:00-13:30 Forskning ur patientens perspektiv 
Berit Gesar 
13:30-14:30 Paneldebatt
14:30-15:00 Fika
15:00-16:00 Uppsummerande diskussion och avslut

Kostnad
3 900 kr exkl moms. Anmäl dig senast den 6 mars 2019.

Avbokningspolicy: Avbokning ska ske skriftligt senast fyra veckor innan konferensen, därefter debiteras full avgift. Du har alltid möjlighet att överlåta din plats till en kollega.

Vad är Nysam?
Nysam är en arena för utveckling och har i 20 års tid tagit fram nyckeltal för jämförelse inom sjukvård och omsorg och därigenom stimulerat till diskussion, förändrings- och förnyelsearbete. 

Två gånger per år samlas närmare 300 verksamhetsrepresentanter i våra drygt 20 utvecklingsgrupper för att jämföra sina verksamheter och diskutera utmaningarna inom respektive specialitet. Arbetet inom Nysam leds av Helseplan i nära samarbete med deltagande landsting och verksamhetsområden. 

Läs gärna mer om Nysam på www.nysam.com.