Acceleratordag 4 - Servicepunkten

Arrangör Möjligheter i Mellanrum
Tid 2019-02-05 09:3015:30
Plats Sjöbo Gästis, Gamla torg 7B, 275 30 Sjöbo , other
Accelerationsdag 4 Servicepunkten
 Acceleratordag den 5 februari 2019


Tema Servicepunkt


95% av Skånes yta som är per definition landsbygd, 25 % av Skånes befolkning bor här.

Regionen, kommunen, föreningar byalag och eldsjälar har alla ett engagemang för att bibehålla möjligheter att bo i, arbeta i och besöka Skånes landsbygder, men …


  • Varför och hur långt ska vi behöva resa för att få den service vi behöver?
  • Vilka servicebehov behöver finnas fysiskt och vilka kan lösas digitalt?
  • Hur har andra löst kombinationer av service i byar och mindre orter?
  • Vem behöver vad?


Nu blir det verkstad


Varmt välkommen till vår sista verkstad inom ramen för projektet.

Denna gång besöker vi Sjöbo och samverkar med Innovationscenter för landsbygden som stöttar entreprenörer i sydöstra hörnet av Skåne.Mål för dagen

Dagens viktigaste uppgift är att stimulera och realisera viktiga initiativ som kan bidra till att byar utvecklas och att lokal service finns kvar i närområdet.


Möjlighet finns att få projektcoachning för 1-2 projektidéer som 2 eller fler organisationer/kommuner vill samverka kring för att realisera. Ambitionen är också att alla deltagare får kunskap, nätverk och idéer att ta vidare hemma i sin egen verksamhet.


Vem ska delta?

Du som vill hitta nya lösningar kring offentlig, kommersiell eller eldsjälsbaserad service för boende, besökare och verksamma i landsbygder.Prel. program

•09.30 Vi inleder med kaffe, fralla och mingel

•10.00 Inledning

•10.30 Info från Projekt MiM och Projekt Innovationscenter på Landsbygden.

•11.10 4 inspel kring servicepunkter

•12.30 Lunch

•13.15 Workshop – Behov/Praktiska utmaningar/samverkansidéer

•14.30 Kaffe och uppsummering

•15.30 Avslut


Kan man förbereda sig?

Ta gärna med dig någon idé, gott exempel, en kollega eller utmaning kring hur vi kan tänka kring servicepunkter i de 95% av Skånes yta som utgörs av landsbygd, för att kunna bo och verka i samt besöka hela Skåne. Kanske hittar du några samverkansparter under dagen.


Packa väskan med möjlighetsfokus :-)


När     5 februari 2019 kl 10.00 - 15.30, kaffe serveras från 09.30


Var      Sjöbo Gästis, Gamla torg 7B, 275 30 Sjöbo

Det går bra att resa kollektivt, sök i Skånetrafikens reseplanerare,

Du anmäler dig senast den 30 januari 2019


OBS Först till kvarn, begränsat antal platser
Vi bjuder på konferens och lunch

Anmälan är bindande. OBS Begränsat antal platser, först till kvarn.

Om du inte anmäler förhinder och uteblir, kommer vi att fakturera dig för våra omkostnader, 495 kr + moms