"Designa rum för lärande!" med Frida Brismar Pålsson på Stockholm Furniture Fair

Arrangör Lekolar AB
Plats Se under respektive föreläsning M13 eller K14, Älvsjömässan Stockholm, Stockholm
Tisdag den 5 februari 10-10.45 Föreläsning: "Designa rum för lärande!"
 
Tisdag den 5 februari 14-16 Workshop: Inred skolor för alla, i skala 1:25!
 
Onsdag den 6 februari Kl 10-10:45 Ed-talk: "Designing Learning Spaces"
 
Torsdag den 7 februari 10-10.45 Föreläsning: "designa rum för lärande"
 
Torsdag den 7 februari 14-16 Workshop: Inred skolor för alla, i skala 1:25!
 

TISDAG DEN 5 FEBRUARI

Kl 10-10:45

Föreläsning: "Designa rum för lärande!"

Rum: M13, max 28 personer


Diskussionerna går varma om hur lärmiljöer ska utformas och inredas för att passa dagens syn på lärande. Gemensamt för de nya lärmiljöerna är att de ska fungera för många olika sätt att lära och lära ut. Frida Brismar Pålsson, pedagogisk arkitekt och specialist i lärmiljöer, presenterar hur den nya inredningen ser ut utifrån internationell forskning. Vi får höra hur inredning och planlösning hänger ihop ur ett pedagogiskt perspektiv med hjälp av fysiska modeller och möbler i skala 1:25. Hon presenterar även nyheter från den studie kring sambandet mellan inredning och lärande som hon just nu leder tillsammans med LEKOLAR.TISDAG DEN 5 FEBRUARI 

Kl 14-16

Workshop: Inred skolor för alla, i skala1:25!


Rum: M13, max 25 personer

Denna hands-on workshop är en inbjudan till att tänka nytt kring lärmiljöer i enlighet med internationell pedagogisk forskning och dagens skolutmaningar. Den ges för inredningsarkitekter, arkitekter och inredningssäljare. Deltagarna får konkreta verktyg och argument för att inreda skolor med olika typer av planlösning och organisation på ett sätt som stödjer en mångfald av elever och undervisningssätt. Workshopledare är Frida Brismar Pålsson, pedagogisk arkitekt och specialist i lärmiljöer, flitigt anlitad av svenska och internationella arkitektkontor vid om- och nybyggnad av skolor. WEDNESDAY 6 FEBRUARY

Kl 10-10:45

ED-talk: "Designing Learning Spaces"


Rum: K14, max 45 personer

At present, heated discussions are taking place in Sweden and abroad about how learning environments ought to be designed to reflect today's understanding of learning. Common to most learning environments today are that they must be suited for many different types of learning and learners Frida Brismar Pålsson, educational architect and specialist in learning environments, presents how schools can be designed according to latest research. We will learn how interior design and floor plans are inter-related from an educational perspective, visualized for the audience by physical models in scale 1:25. In addition, she will present key findings of on ongoing study, which she is undertaking together with LEKOLAR, on the important connections between interior design and learning.TORSDAG DEN 7 FEBRUARI

Kl 10-10:45

Föreläsning: "Designa rum för lärande!"


Rum: M13, max 28 personer

Diskussionerna går varma om hur lärmiljöer ska utformas och inredas för att passa dagens syn på lärande. Gemensamt för de nya lärmiljöerna är att de ska fungera för många olika sätt att lära och lära ut. Frida Brismar Pålsson, pedagogisk arkitekt och specialist i lärmiljöer, presenterar hur den nya inredningen ser ut utifrån internationell forskning. Vi får höra hur inredning och planlösning hänger ihop ur ett pedagogiskt perspektiv med hjälp av fysiska modeller och möbler i skala 1:25. Hon presenterar även nyheter från den studie kring sambandet mellan inredning och lärande som hon just nu leder tillsammans med LEKOLAR.TORSDAG DEN 7 FEBRUARI

Kl 14-16  

Workshop: Inred skolor för alla, i skala 1:25!


Rum: M13, max 25 personer

Denna hands-on workshop är en inbjudan till att tänka nytt kring lärmiljöer i enlighet med internationell pedagogisk forskning och dagens skolutmaningar. Den ges för inredningsarkitekter, arkitekter och inredningssäljare. Deltagarna får konkreta verktyg och argument för att inreda skolor med olika typer av planlösning och organisation på ett sätt som stödjer en mångfald av elever och undervisningssätt. Workshopledare är Frida Brismar Pålsson, pedagogisk arkitekt och specialist i lärmiljöer, flitigt anlitad av svenska och internationella arkitektkontor vid om- och nybyggnad av skolor.