Verktyg för lönsamhet och energieffektivisering i byggnader

Arrangör Energikontor Sydost och Blekinge Tekniska Högskola
Tid 2019-01-31 08:1516:30
Plats Blekinge Tekniska Högskola, Valhallavägen 1, Karlskrona
Standardbiljett
 

Välkommen på workshop om livscykelkostnader som verktyg för att identifiera lönsamma åtgärder för energieffektivisering i byggnader!


För frågor, kontakta katrine.svensson@karlshamn.se


GDPR-information
Under eventet kommer vi att be dig att skriva på en deltagarlista, som vi sedan sparar på våra servrar och rapporterar in till våra projektfinansiärer som möjliggör att vi kan arrangera våra event. Under eventet kan vi också komma att fota och eventuellt filma med syfte att rapportera till våra finansiärer, men också för publicering på våra kanaler: webbsida och sociala medier. Det insamlade materialet sparas under tiden projektet pågår och så länge som bokföringslagen kräver, vilket är upp till sju år efter projekttidens slut. Därefter raderas uppgifterna.

För mer information om hur Energikontor Sydost hanterar personuppgifter, gå in på http://www.energikontorsydost.se/dataskydd