Bioenergidagen 2019

Arrangör Energikontor Sydost, Bioenergigrupp och Linnéuniversitetet
Tid 2019-01-25 09:0015:00
Plats Linnéuniversitetet Växjö, Hus H, sal Tegnér, Universitetsplatsen 1, Växjö
Bioenergidagen 2019
 

Bioenergidagen 2019

Seminariet riktar sig till intressenter inom hela bioenergikedjan.  

Välkomna! 

För frågor, kontakta Göran Gustavsson


GDPR-information

Under eventet kommer vi att be dig att skriva på en deltagarlista, som vi sedan sparar på våra servrar och rapporterar in till våra projektfinansiärer som möjliggör att vi kan arrangera våra event. Under eventet kan vi också komma att fota och eventuellt filma med syfte att rapportera till våra finansiärer, men också för publicering på våra kanaler: webbsida och sociala medier. Det insamlade materialet sparas under tiden projektet pågår och så länge som bokföringslagen kräver, vilket är upp till sju år efter projekttidens slut. Därefter raderas uppgifterna.

För mer information om hur Energikontor Sydost hanterar personuppgifter, gå in på http://www.energikontorsydost.se/dataskydd