Medlemsavgift SHF år 2019

Organisation SHF
Tid 2019-01-01 00:002019-12-31 23:59
Plats Sverige, Online
Båtägare
300 kr
Medlem
100 kr

Bästa medlem i Havskappseglingsförbundet!

SHF styrelse har fortsatt valt att inbetalningen av medlemsavgifterna ska ske via Simple Signup. Vi hoppas att nya som gamla medlemmar ska finna detta som en enkel och smidig lösning. 

Fortsatt är också att du som båtägare kan välja att betala din avgift samtidigt som du betalar för dina gastar. Välj då bara antalet av de medlemsavgifter du vill betala, så får du fylla i information om varje enskild gast på nästa sida.

Ditt medlemskap i SHF ger dig rätt att delta i SM för Havskappsegling och SHF:s aktiviteter under året, samt att du stödjer havskappseglingens utveckling i Sverige. 


Medlemsavgifter 2019
Båtägare 300 SEK 
Enskild medlem 100 SEK 


Problem?

Har du några problem eller frågor om betalningen här. Hör av dig till SHF havskappseglingsforbundet@gmail.com