Beredningarnas utbildningsdag 15 jan 2019

Arrangör Region Norrbotten
Tid 2019-01-15 10:0016:00
Plats Regionhuset i Luleå, sessionssalen, Luleå
Beredningarnas utbildningsdag 15 jan 2019
 

Som ledamot eller ersättare i en beredning kallas du till en utbildningsdag om medborgardialog. SKL:s dialogkonsult Edward Andersson pratar större delen av dagen om dialog. Det kommer bland annat att handla om vad som skiljer dialog från annan kommunikation med medborgarna, vid vilka tillfällen man ska använda dialog och hur man tar hand om resultatet. Dagen kommer också att innehålla ett kortare pass om de kontaktvägar som regionen i dagsläget har med medborgare i Norrbotten.