Kopia av Enkät gällande Skärgårdsstadshamnen

Arrangör Medlemmar i Skärgårdsstads Samfällighetsförening
Tid 2018-12-11 19:132018-12-18 19:13
Enkät gällande Skärgårdsstadshamnen
 

Enkät gällande tillgång och efterfrågan av båtplatser för samfällighetens medlemmar:

Vi är några medlemmar i Skärgårdsstads Samfällighetsförening, några med båtplats, några med behov av större eller mindre båtplats, samt även några helt utan tillgång till båtplats, som önskar utreda tillgång och efterfrågan av båtplatser hos föreningens medlemmar, för att om behov och möjlighet finns, kunna arbeta för att medlemmarnas behov skulle kunna tillgodoses.

Då alla medlemmar i Samfällighetsföreningen inte är medlemmar i Skärgårdsstadshamnens Samfällighetsförening, SHSF, så kan vi inte ställa denna fråga direkt till SHSF eller dess medlemmar.

Därför önskar vi nu hjälp av er medlemmar i Skärgårdsstads Samfällighetsförening om ni kunde hjälpa oss att bringa klarhet i frågan.
Din medverkan är viktig för att kunna göra en korrekt bedömning av medlemmarnas behov.

Du behöver svara innan 20/4 för att vi skall kunna ta hänsyn till ditt svar!

Du kommer till enkäten genom att trycka på "Boka"