Folkbildningsfrukost Knivsta 13.2

Tid 2019-01-13 00:0000:00
Plats Meddelas senare.
Folkbildningsfrukost Knivsta 13.2
 

Knivstas studieförbund vill, i början av det nya året bjuda in till lunch. Syftet är att, under trevliga former, presentera studieförbundens verksamhet och öppna för samtal kring folkbildnings- och kulturfrågor i Knivsta kommun. Samma typ av möten hålls årligen i Uppsala.

Tid: 13 februari 2019. Exakt tid meddelas senare.

Plats:  I Knivsta. Plats meddelas senare.

 

Inbjudan går till kommunalråden, kultur-nämndens ordinarie ledamöter, kommun-

direktören, biträdande kommundirektör, 

fritid-och kulturchef och delar av fritid- och kulturkontoret.