Folkbildningslunch Enköping 11.2

Arrangör ULB
Plats Meddelas senare, Enköping
Folkbildningslunch Enköping 11.2
 

Enköpings studieförbund vill, i början av det nya året bjuda in till lunch. Syftet är att, under trevliga former, presentera studieförbundens verksamhet och öppna för samtal kring folkbildnings- och kulturfrågor i Enköpings kommun. Samma typ av möten hålls årligen i Uppsala.

Tid: 11.30 - 13.00

11 februari 2019


Plats: I Enköping, plats meddelas

senare

Inbjudan går till kommunalråden,
kultur-nämndens ordinarie ledamöter, stadsdirektören, biträdande stads-

direktören, Upplevelsechef och ansvarig
för folkbildningsfrågor på upplevelse-

förvaltningen i Enköpings kommun.