Kunskapsfrukost - Test-arena Blekinge

Arrangör Blue Science Park
Tid 2019-06-13 07:3009:00
Plats Blue Science Park, Open Arena , Karlskrona
Kunskapsfrukost - Test-arena Blekinge
 

Tid: torsdagen den 13 juni kl 07.30-09.00
Plats: Open Arena, Blue Science Park, Campus Gräsvik 2, Karlskrona

Vi bjuder på kaffe och fralla.

Anmälan senast tisdagen den 11 juni kl 12.00 via länken nedan

Om Test-arena Blekinge
Internet of things i tillverkningsindustrin, IT-säkerhet, undervattensteknik och AI/Big Data för att stödja patienter med kognitiv svikt och hjärtsvikt - välkommen på en genomgång av den senaste forskningen inom sex nischade områden i alla våra tre fokusområden; Digital, Marin Teknik och eHälsa.

Projektet Test-arena Blekinge består av sex delprojekt, två inom varje fokusområde:

  • Testbädd Internet of Things: Analys av data. Hur kan man använda IoT, AI och Big Data för att samla in och analysera mätdata vad gäller egenskaper hos olika material i en produktionslinje? Samt skapa en testbädd inom IoT
  • Testbädd IT-säkerhet: Utveckla effektiva sätt att upptäcka ”hosts” i ett IPV6-nätverk och skapa en testbädd för IT-säkerhet
  • Arbete under vatten: Skapa en testbädd för systemintegrering inom undervattensteknik
  • Detektera i botten: Skapa en testbädd för systemintegration mellan olika sensorer och fjärrstyrda och autonoma undervattensfarkoster
  • Ny teknik för äldre: skapa en testbädd och utveckla digitala stöd för personer med kognitiv svikt
  • Behandling på distans: skapa en testbädd och utveckla digitala stöd i hemmet för personer med kronisk hjärtsvikt

Syftet med Test-arena Blekinge är att forskning ska skapa värde för företag och vi välkomnar därför speciellt medarbetare från våra medlemsföretag till frukosten.

Vill du veta mer?
Läs mer om Test-arena Blekinge och de olika delprojekten här

 

 

Projektet delfinansieras av: