Förbundsmöte 2019

Arrangör Stockholms Länsförbund För Krisberedskap, SLFK
Tid 2019-04-24 18:0022:00
Plats Teatergatan 3, plan 5, konferensvåningen, Stockholm
Förbundsmöte 2019
 

Välkommen till SLFK:s förbundsmöte 2019.
Kallelse skickas ut till medlemmarna i enlighet med stadgarna.
Vänligen markera om du kommer som besökare (även associerad medlem) eller om du är ombud. Ombud ska vara utsett av behörig instans i medlemsorganisation/myndighet/företag.

Program (alla tider efter klockan 18:00 är cirka-tider)
17:30 Avprickning av anmälda deltagare öppnas
18:00 Stämman börjar.
18:30 Föredrag av chefen Livgardet, överste Laura Swaan Wrede
19:30 Enklare förtäring i form av fralla eller liknande samt kaffe

Har du särskilda önskemål om maten mejla till mat@slfk.se

Sista anmälningsdag: 13 april 2019