Knowledge-sharing December Workshop

Arrangör Viable Cities
Tid 2018-12-12 08:4513:00
Plats Viable Cities Lounge, KTH Campus, Teknikringen10B, Stockholm , Stockholm
Knowledge-sharing December Workshop
 

Knowledge-sharing December Workshop
Vi summerar årets resultat och lägger budget och planering för 2019-2021

Vi reflekterar tillsammans kring årets resultat, med tonvikt på visualiseringsverktyget, och lägger en plan för kommande aktiviteter för uppbyggnad av Vibrant Arena och kunskapsutbyte inom programmet utifrån några workshops i miniformat.

Program:

8.45-9.15 Kaffe serveras

9.15-10.00 Sammanfattning av årets aktiviteter och gemensamt reflektionspass: 
  • Visualisiering av projektportföljen och projektuppföljning - vad önskar vi som nästa steg?
10.00-10.45 Miniworkshops i parallella spår:
  • Hur kan vi mäta Viable Cities impact över tid?
  • Förslag till aktiviteter för en lyckad Vibrant Arena 2019?
  • Vilka förväntningar har vi på datainsamling och nyttiggörande av data som genereras i projekt och städer?
  • Hur kan vi använda digitalisering som möjliggörare för den egna verksamheten och för att stärka kunskapsutbyte mellan partners?
10.45-11.10 Uppsummering 

11.10-12.00 Diskussion kring 3-års-budget och planering för Knowledge-sharing 2019-2021

12-13 Gemensam lunch