Anti-korruption - avgörande för Agenda 2030 och mänskliga rättigheter

Arrangör TI Sverige och Raoul Wallenberg-institutet
Tid 2018-12-11 08:0009:30
Plats The Park, Sveavägen 98, plan 2, Stockholm
Fullbokad
Registrera/Register
 
Väntelista/Waiting list
 

FULLBOKAT - VÄNTELISTA FINNS!

(In English below)

De Globala målen, Agenda 2030, berör alla verksamheter. Samtidigt blir kopplingen mellan korruption och brott mot de grundläggande mänskliga rättigheterna allt tydligare. Detta bekräftades också i Raoul Wallenberg-institutets nya rapport The Nexus Between Anti-Corruption and Human Rights.

Temat för International Anti-Corruption Conference (IACC) 2018, där Transparency International var en av huvudarrangörerna, löd “Together for Development, Peace and Security: Now is the Time to Act”.

Det är dags att ta steget från teori till handling. I december äger både internationella anti-korruptionsdagen och internationella dagen för mänskliga rättigheter rum. För att uppmärksamma detta, välkomnar Transparency International Sverige och Raoul Wallenberg-institutet er till ett seminarium där vi diskuterar hur verksamheter kan arbeta förebyggande och strategiskt med integritet och transparens för att uppnå Agenda 2030 med särskild hänsyn till korruption och mänskliga rättigheter.

Medverkande:
Elaine Ryan, Senior Analyst on Anti-Corruption and Human Rights, Raoul Wallenberg-institutet,
Thomas Palmberg, Nationella Anti-korruptionsgruppen, Polismyndigheten,
Karin Henrikson, VP Compliance & Ethics, Essity
Louise Brown, vice ordförande, TI Sverige


OSA: senast 5 december 2018. Vi bjuder på en lätt frukost, som finns på plats från kl. 7:45.

Delar av seminariet hålls på engelska. Seminariet är gratis och öppet för alla intresserade, men platserna är begränsade så vänligen anmäl er så snart som möjligt.

---------------------

FULLY BOOKED  - REGISTER FOR WAITING LIST
Anti-corruption - key for Agenda 2030 and human rights

The Global Goals, Agenda 2030, concern all organisations. At the same time, the links between corruption and human rights violations becomes more obvious. This was also confirmed in the Raoul Wallenberg Institute's new report The Nexus Between Anti-Corruption and Human Rights.

The theme of the International Anti-Corruption Conference (IACC) 2018, where Transparency International was one of the main organisers, was "Together for Development, Peace and Security: Now is the Time to Act".

It's time to take the step from theory to action. In December, both the International Anti-Corruption Day and the International Human Rights Day take place. In order to highlight this, Transparency International Sweden and The Raoul Wallenberg Institute welcome you to a seminar discussing how organisations can work preventively and strategically with integrity and transparency to achieve the Agenda 2030 with particular focus on corruption and human rights.

Participants:
Elaine Ryan, Senior Analyst on Anti-Corruption and Human Rights, Raoul Wallenberg Institute,
Thomas Palmberg, National Anti-Corruption Police Unit, The Swedish Police 
Karin Henrikson, VP Compliance & Ethics, Essity
Louise Brown, Vice Chair, TI Sweden

11 December, 2018 at. 8-9:30. Including a light breakfast (available from 7:45)
The Park, Sveavägen 98, Stockholm. 2nd Floor.
RSVP: no later than 5 December, 2018.

The seminar will mainly be in Swedish. The seminar is free of charge and open to all, but the seats are limited so please register as soon as possible.