APU Network medlemsavgift för 2020

Arrangör APU Network
Tid 2020-01-01 00:002020-12-31 23:59
Årsavgift för medlemskap i APU Network
250 kr
Engångsdonation för APUs arbete
500 kr
Engångsdonation för APUs arbete
200 kr

Enligt APU Networks styrelsebeslut från maj 2012 ska alla medlemmar i föreningen på frivillig basis betala en årsavgift för medlemskap i APU Network. Enligt enhälligt beslut är årsavgiften 250 kr per registrerad medlem.

Tack för ditt stöd till APU Network!
http://apunetwork.net/

Har du SWISH? I så fall kan du swisha direkt din medlemsavgift till vår swish-nummer 1234 711 578.