Utbildning om viktiga förändringar av GCK-verksamheten

Arrangör Region Norrbotten
Standardbiljett
 

Utbildning om viktiga förändringar av GCK-verksamheten


Inbjudna: Samtliga barnmorskor verksamma med cellprovtagning i primärvården inklusive barnmorskor som ibland vikarierar för cellprovtagning. Allmänläkare (punkt 2-4) Personalen vid Unilabs. Utbildningen för barnmorskorna är obligatorisk.
Tid och plats: 16 januari 2019 kl. 9.30-12.00. Sessionsalen, Regionhuset, Luleå, med videouppkoppling, alt. webbsändning/streaming, för alla med längre resväg.

Program


1. Cytburken, ett viktigt redskap för at b la öka deltagandet i GCK
2. Provtagningsteknik
3. När finns det anledning att ta cellprov utanför screeningen?
4. Det nya vårdprogrammet för cervixscreening

Varmt välkomna!

Åke Berggren
Processansvarig för cervixscreening
Region Norrbotten