Informationsdagar - lön, pension och försäkring

Arrangör Personalkontoret/Bodens Kommun
Plats Fullmäktigesalen
2019-01-29 13:00-15:00
 
2019-01-31 8:30-10:30
 

Välkomna till Personalkontorets informationsdag för chefer, personalplanerare, chefsstöd mfl.

Vi håller samma information vid två tillfällen:

2019-01-29 kl 13:00-15:00

2019-01-31 kl 8:30-10:30

Senaste dag för anmälan är 2019-01-28