Vindkraft till havs & regional näringslivsutveckling

Arrangör Skånes vindkraftsakademi och OffshoreVäst/RISE
Tid 2018-12-04 13:0015:00
Plats Kommunförbundet Skåne, fjärde våningen, Gasverksgatan 3a, malmo
Standardbiljett
 

SAMTAL MED HOLGER MATTHIESEN, E.ON, PROJEKTLEDARE FÖR VINDKRAFTSPARKEN ARKONA 4/12!

SEMINARIUM Välkomna tisdagen 4 december 13.00-14.30 till Lund till ett samtal med Holger Matthiesen från E.ON. För andra gången ska Tanja Tränkle, WP-ledare inom OffshoreVäst och projektledare på RISE, samtala med en projektör inom havsbaserad vindkraft för att förstå vad som kan och behöver göras för det lokala och regionala näringslivet när en stor havsvindpark byggs. Holger Matthiesen är projektledare för vindkraftsparken Arkona, som byggs av E.ON och Equinor mellan Bornholm och Rügen. Denna gång pratar vi engelska. Vi spelar in samtalen i denna serie och publicerar dem, så att fler ska kunna ta del av intervjuerna även i efterhand! Är du på plats har du chans att ställa dina egna frågor också.

Inom EU-projektet NÖKS II har ett sökbart webbverktyg över svenska hamnar tagits fram med information om hamnarnas kapacitet vid sina anläggningar. Under denna eftermiddag presenteras verktyget för aktörerna inom vindkraft. Efter det ska alla branscher och intressenter som söker specifika förutsättningar för transport och installation till havs lätt kunna hitta rätt. Presenteras av Ellinor Forsström, projektledare på sektionen Maritime Researsch på RISE.

När: tisdagen 4 december 13.00-14.30

Var: Kommunförbundet Skåne, Styrelserummet, fjärde våningen, Gasverksgatan 3a i Lund

Hur: Anmäl er här senast 30/11. Begränsat antal platser, först till kvarn! Medlemmar i Skånes vindkraftsakademi och i OffshoreVäst deltar kostnadsfritt - ickemedlemmar faktureras 200 kr exkl moms.

Första seminariet är 30 november 13.30-15.00 med Göran Loman - se här!

Frågor? Kontakta jakob.economou@kfsk.se / 072 885 49 45

INTERVIEW WITH HOLGER MATTHIESEN, E.ON, PROJECT MANAGER FOR OWF ARKONA 4/12!

 

 Welcome Tuesday, December 4th, 13.00-14.30 to Lund for a conversation with Holger Matthiesen from E.ON. For the second time, Tanja Tränkle, WP leader in OffshoreVäst and RISE project manager, will talk about establishment of offshore wind farms to understand what can be and needs to be done in order to push for local and regional business involvement in this kind of projects. Holger Matthiesen is project manager for Arkona wind farm, built by E.ON and Equinor and located between Bornholm and Rügen. The interview will be held in English. We are recording the conversations in this series and publish them so that more people will be able to take part in the interviews even afterwards! However, if you are at site, you have the chance to ask your own questions as well.

 

Additionally: Within the EU project NÖKS II, a searchable web tool for Swedish ports has been established with information about all Swedish ports' capacity and facilities. During this afternoon, the tool will be presented for the wind power industry. Presented by Ellinor Forsström, project manager at Maritime Research section at RISE.

 

When: Tuesday 4 December 13.00-14.30

 

Where: Kommunförbundet Skåne, Styrelserummet, fourth floor, Gasverksgatan 3a in Lund

 

How: Register here by 30/11. Limited number of seats, first come first served! Members of Skåne Wind Power Academy and OffshoreVäst participate free of charge - non-members are billed 200 SEK excl. VAT.

 

The first seminar is November 30th 13.30-15.00 with Göran Loman – check it out here!

 

Questions? Contact jakob.economou@kfsk.se / 072 885 49 45