Smarta hus - inspiration, diskussion och workshop

Arrangör NetPort Energikluster, DRIV i Blekinge
Tid 2018-12-11 13:0016:00
Plats NetPort Science Park Zambesi, Karlshamn
Smarta hus 13-16
 

Smarta byggnader

 

 - inspiration, diskussion och workshop


  

Välkomna till en workshop och vidareutveckling av "Smarta Byggnader" som är ett delområde inom projektet DRIV i Blekinge.
 
Hösten 2017 arrangerades ett seminarium inom Smarta Byggnader som var både välbesökt och uppskattat  läs mer här. Vi lärde oss att smarta byggnader kan ses ur många perspektiv och det finns många utmaningar men även många lösningar. Nu vill vi ta nästa steg för att stärka vår gemensamma kompetens inom området och speciellt vill vi diskutera era behov och se över möjligheterna för att vidareutveckla/skapa en öppen testmiljö här på NetPort Science Park. Där kan olika problem, lösningar, system och innovationer testas men för detta behöver vi er hjälp med idéer och återkoppling.

Varmt välkomna!


Program


13.00     Inledning/introduktion till eftermiddagen

13.15     Rundvandring i huset, teknik och funktion

14.15     Fika

14.30     Workshop - vilka behov har ni av en testmiljö?

15.30     Sammanfattning och reflektioner

16.00     Avslut
            
NetPort Energikluster är en del av projektet DRIV i Blekinge, som finansieras av ERUF, Länsstyrelsen i Blekinge och Sparbanksstiftelsen. Målet i projektet är att visa på konkreta resultat i verkliga och hållbara tillämpningar ur socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.