Språngbräda Arctoslabs

Arrangör Connect
Tid 2018-12-11 13:0015:00
Plats Deloitte Timmermansgatan 16, Luleå
Språngbräda Arctoslabs
 

Edge computing är nästa trend efter Cloud computing enligt de flesta marknadsbedömare. Precis som gamla tiders mainframe datorer ersattes av PC när nätlasten och kapaciteten inte längre räckte till, så kommer dagens cloud compute att flyttas närmare användarna när Internet of Things, 5G, VR med mera slår igenom och kraftigt ökar behovet av bandbredd och compute.
Arctos Labs har ett frö till en produkt / lösning som automatiserar placeringen av olika workloads (SW) i en sådan edge compute miljö och därmed optimerar kostnaden för att producera sådana tjänster. VI är i tidig diskussion med stora operatörer, som uttalar att vår lösning har unika egenskaper men att marknaden inte riktigt är mogen än.

På denna språngbräda vill vi diskutera och finna vägar framåt för att exploatera den produktidé som vi har så att vi kan vidareutveckla och vara redo när marknaden kommer.