Acceleratordag 3 - Förflyttning

Arrangör Möjligheter i Mellanrum
Tid 2018-11-15 10:0015:30
Plats Smarta samhället, Galleri Boulevard, 2:a våningen, Kristianstad , Kristi...
Accelerationsdag 3 Förflyttning
 

Accelerator dag 3 den 15 november 2018

Tema: Förflyttning


95% av Skånes yta som är per definition landsbygd, 25 % av Skånes befolkning bor här.

Regionen, kommunen, föreningar byalag och eldsjälar har alla ett engagemang för att bibehålla möjligheter att bo i, arbeta i och besöka Skånes landsbygder, men …

 

Varför - Behöver vi förflytta oss för att kunna arbeta, gå i skolan, gå på teater m m?

Hur - Hur ser mobilitet ut när det smarta samhället finns runt hörnet ?

Vem - Är det vi själva som behöver förflytta oss mentalt och ställa om?

Nu blir det verkstad!

Varmt välkommen till ett besök i framtiden! Denna gång besöker vi Smarta Samhället - en upplevelse där fantasi och konkreta tekniska lösningar möts. http://www.smartasamhallet.se/

Mål för dagen
Dagens viktigaste uppgift är att stimulera och realisera viktiga initiativ som kan bidra till att byar utvecklas och att lokal service finns kvar i närområdet.

Ambitionen är att få fram 1-2 projektidéer som 2 eller fler organisationer/kommuner vill samverka kring för att realisera. Ambitionen är också att alla deltagare får kunskap, nätverk och idéer att ta vidare hemma i sin egen verksamhet.

Program

09.30 Vi inleder med kaffe, fralla och mingel
10.00 Inledning
10.30 Rundvandring i Smarta Samhället
11.30 bensträckare
11.40 Spånskiva – vilken utveckling vill vi driva ?
12.00 Lunch
13.00 Mobilitet - Skånetrafiken, Mårten Rignell, tar oss med in i framtidens kollektivtrafik
13.30 Idéutveckling
14.45 Kaffe och uppsamling
15.30 Avslut

Kan man förbereda sig?
Ta gärna med dig någon idé, gott exempel eller utmaning kring hur vi kan tänka kring förflyttning i de 95% av Skånes yta som utgörs av landsbygd, för att kunna bo och verka i samt besöka hela Skåne. Kanske hittar du några samverkansparter under dagen.

Packa väskan med möjlighetsfokus :-)

 

När 15 novmeber 2018 kl 10.00 - 15.30, kaffe serveras från 09.30

Var Smarta samhället, Galleri Boulevard, 2:a våningen, Kristianstad

Det går bra att resa kollektivt, sök i Skånetrafikens reseplanerare,

Vem Du som vill samverka och vara med och driva en levande landsbygd i Skåne

Sista dag för anmälan är 12 november.

OBS Först till kvarn, begränsat antal platser

 


Du anmäler dig senast den 12 november här.

OBS Först till kvarn, begränsat antal platser
Vi bjuder på konferens och lunch

Anmälan är bindande. OBS Begränsat antal platser, först till kvarn.

Om du inte anmäler förhinder och uteblir, kommer vi att fakturera dig för våra omkostnader, 495 kr + moms