Forum för hållbara lösningar - Fönster för en tätare stad

Arrangör Stockholms stad, Exploateringskontoret
Tid 2018-11-05 13:0015:30
Plats Invest Stockholm, Drottninggatan 33 (Ljusgården) , Stockholm
Seminarium den 5e nov
 

Södra Värtan i Norra Djurgårdsstaden ska bli en hållbar stadsdel i världsklass, med stad och hamn i samverkan. En utmaning med hamnverksamheten är det lågfrekventa bullret, som ställer höga krav på gestaltningen av de bostäder och kontor som ska byggas där. För byggaktörerna har det visat sig särskilt svårt att hitta typgodkända fönster, som är bullerreducerande även för lågfrekvent buller. 

Till forumet bjuds därför berörda byggaktörer, tjänstemän, experter och fönsterleverantörer in för att gemensamt samtala om möjliga vägar framåt.

Pris: Deltagandet är kostnadsfritt. Utebliven ankomst debiteras med 200 kr.

Kontakta gärna handläggare Airin Ardalan (070-540 50 58, airin.ardalan@extern.stockholm.se) för frågor och kommentarer.


Hjärtligt välkomna!