Höstmöte för medlemmar

Plats Dagcentralen Kungsängen Centrum
Höstmöte för medlemmar
 

Vi i styrelsen har en del nya förslag som vi vill ta upp på ett höstmöte med er medlemmar och vi vill att så många som möjligt kommer, gärna lika många som på årsmötet. Bland annat så vill vi diskutera höjning av medlemsavgifter, nytt medlemskort och lite annat. Formell kallelse kommer när vi stämt av intresset. Vi har bokat dagcentralen i Kungsängen den 10 november klockan 15.00 för detta och vill redan nu ta upp intresseanmälningar.