Nysam Hjälpmedelsverksamhet Höstmöte 2018

Arrangör Helseplan Nysam
Tid 2018-11-14 09:3016:30
Plats Stadsgården 10, 10 tr Stockholm Tunnelbanestation: Slussen, Stockholm
Medlem i Nysam
 
Observatör
 

Nysams utvecklingsgrupp för Hjälpmvedelsverksamhet

Välkommen att delta på Nysam Hjälpmedelsverksamhets höstmöte den 14 november i Stockholm. 

Preliminär agenda

Följande huvudpunkter kommer att diskuteras:

- På gång i Nysam och verksamheterna

- Från vårmötet;

       - Under omvärldsbevakningen ta upp exempel på                    misslyckade förbättringsarbeten

       - Arbeta vidare med graferna om genomsnittskostnad           per utlevererad rullstol      

       - Graf 540 och ev behov av utveckling med                              definitioner för de olika yrkeskategorier och vad som            ingår i deras arbetsuppgifter

       - Förberedelse inför nästa års rapport: Presentation av            organisation, funktioner och roller i de olika delarna i            verksamheten (vad man gör)

- Ev. ändringar i Lathund samt blankett/nyckeltal

- Nästa möte och övriga frågor


Har du frågor så tveka inte att ringa eller mejla!

Varmt välkommen den 14 november!

Bengt Andersson, 070-147 91 30 eller bengt.andersson@helseplan.se