WORKSHOP STÖDVERKSAMHETEN

Arrangör Blodcancerförbundet
Tid 2018-11-14 10:0016:00
Plats Hamngatan 15B, Sundbyberg
Workshop Stödverksamheten
 

WORKSHOP STÖDVERKSAMHETEN

Det generella syftet med denna workshop är att ta ett helhetsgrepp om Blodcancerförbundets nuvarande stödverksamhet. Mer specifikt planerar vi att diskutera idén om stödgrupper samt att eventuellt ta fram en handlingsplan för hur dessa grupper skulle kunna implementeras/på vilket sätt/när i tiden. Det vill säga om vi överhuvudtaget tycker detta med stödgrupper är möjligt och praktiskt genomförbart på både riks- och föreningsnivå. 

Workshoppen har även som mål att diskutera hur förbundets befintliga stödpersonsverksamhet kan förbättras/inkorporeras i detta med (eventuella) stödgrupper. Exempelvis genom att diskutera behovet av en ny utbildning av stödpersoner under hösten 2018/2019, vad som är rimligt att kräva av våra stödpersoner samt hur vi kan säkerställa att man som stödsökande har rätt förväntningar på den stödperson man får kontakt med. 

 • NÄR - 14 november kl. 10.00-16.00 
 • VAR - Förbundskansliet (Hamngatan 15B, Sundbyberg) 
 • VAD - En workshop med högt i tak och förbundets stödsamordnare, styrelseledamöter och representanter från förbundskansliet närvarande 
 • VARFÖR - För att grundligt och ingående diskutera Blodcancerförbundets nuvarande stödpersonsverksamhet samt se över möjligheten att ta ett landsomfattande grepp kring stöd i gruppformat (kaféträffar, fikaträffar, självhjälpsgrupper etc.) 
 • ANSVARIGA - Annica Onsjö och Lars-Peter Knutsson med stöd av förbundskansliet (i första hand Isadora Nilsson) 
 • SISTA ANMÄLNINGSDATUM - fredagen den 19 oktober 

PRELIMINÄRT PROGRAM 
 • 10.00-10.15: Välkomna och presentation av alla närvarande 
 • 10.15-11.00: Workshop stödpersonsverksamheten (nulägesanalys, vad fungerar bra/mindre bra, vad kan förbättras i nuvarande process, ev. framtida utbildningar under HT 2018 och behövs våra stödsamordnare som mellanhand?) 
 • 11.00-11.15: Fikapaus 
 • 11.15-12.00: Diskussion stödpersonsverksamheten 
 • 12.00-13.00: Lunch 
 • 13.00-13.15: Presentation stödgrupper (nulägesanalys) 
 • 13.15-14.00: Workshop stödgrupper (är det möjligt att ta ett "helhetsgrepp" om stödgrupper och vem ansvarar i såna fall/går det ens att utveckla?) 
 • 14.00-14.15: Fikapaus 
 • 14.15-15.00: Workshop stödgrupper (hur skulle det rent praktiskt gå till att ta ett "helhetsgrepp" kring dessa stödgrupper och går de att "sammanfoga" på något sätt med stödpersonsverksamheten?) 
 • 15.00-15.15: Fikapaus 
 • 15.15-16.00: Avslutande diskussion (hur går vi vidare?)